Om oss


Kari Nesse

Fastlege

Spesialist i almennmedisin

Godkjent Petroleumslege

Mohammad Miran Miah

Fastlege

Spesialist i Allmennmedisin

Godkjent Petroleumslege

Shirzad Ghadami

Fastlege

Langtids fravær. Vikar i 40% stilling dvs. to dager i uken.