Senteret sitt bannerbilde

Ferie legesenter 2018

18. juni 2018

Vi holder fellesferie i uke 30. Ved behov for legetjeneste kan Dr. Kawarea kontaktes på 52828880. Ved nødhjelp vennligst kontakte 113.

Lege Irene Shistopal har ferie i ukene 28 (9.juli - 15.juli)

Lege Kari Nesse har ferie i ukene 29-33 (16.juli - 12. august)

Lege Mohammed Miran Miah har ferie i ukene 34-36 (20.august - 9.september)

Vikar for Dr. Kristiansen

8. januar 2018

På grunn av påkrevd sykehustjeneste for å bli spesialist, blir det vikar for Dr. Kristiansen. Vikaren begynner fra 15. januar. 

Influensa vaksine - Tilgjengelig på legesenteret

8. november 2017

Hvem bør vaksinere seg?

Vaksineanbefalingene fra Folkehelseinstituttet baserer seg hovedsakelig på anbefalinger fra SAGE Working Group on influenza and immunization, Verdens helseorgansiasjon (World Health Organization, WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC). I tillegg er anbefalinger fra andre land og sentrale publikasjoner vedrørende målgrupper og influensavaksine vurdert.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.