Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Ferie legesenter 2020

17. juni 2020

Lege Mohammed Miran Miah tar ferie uke 26

Lege Shirzad Ghadami Ferie (Kontakt legesenter)

Lege Kari Nese har ferie uke 30-33

Korona tiltak

11. mars 2020

For å forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene anbeflaer vi følgende: 

  • Alle med feber\luftveissymptomer\utenlandsreiser siste dagene bes kontakte per telefon først. Det er iverksatt smittevern tiltak lokalt på legesenter. 
  • Karantene Alle som er i karantene skal forholde seg til gjeldende karanteneregler. Alle skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.
  • Besøk til sårbare grupper Besøk til personer på sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper skal begrenses til det nødvendige. Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler.
  • Folkeansamlinger For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, skal utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.
  • Personlig hygiene Alle skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal begrenses. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.
  • Reiser Reiser til og besøk fra områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer skal begrenses til det strengt nødvendige.
  • Kollektivreiser Alle som benytter kollektivtransport, skal være særlig oppmerksomme på å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til sine medreisende.