Priser


Priser for Avaldsnes Legesenter 

(Gjeldende fra 1. juli 2014)

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

 • Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid, Kr 141\238
 • Sykebesøk på dagtid, Kr 190\304
 • Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller besøk, Kr 46\32
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, Kr 50
 • Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykemeldingsrekvisisjon til røntgen, fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett, Kr 50
 • Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver, Kr 50
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning, telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment, Kr 50 

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:     

 • Tillegg for konsultasjon/besøk for pasient utenfor fastlegeordningen, Kr 110

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologisk undersøkelse, kr 80
 • Enkle elastiske bind m.m, Kr 58
 • Spirometri, EKG, enkelt sårskift m.m., Kr 89
 • Mindre kirurgiske inngrep m.m., Kr 123
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m., Kr 169
 • Tillegg for spesielt materiell, medisiner, vaksiner m.m. belastes etter kostnad
 • Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger m.m. per brev, faks, telefon, eller e-post etter ønske fra pasient, Kr 59
 • For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist, Kr 141\235
 • A-resept, kr 10

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette.  

 

Legeerklæringer og attester

Førerkort

 • Legeattest i anledning søknad om førerkort, Kr 600

 

 Helseattester, Legeerklæringer

 • Korte 75kr: Fravær fra skolen. Avbrudd av reise o.l.
 • Middels 100kr: Fritak fra kroppsøving, o.l
 • Lange 250kr: Som krever journalarbeid

 

Idrett

 • Legeerklæring som kreves for diverse former for idrettsutøvelse, Kr 400

 

Politihøgskolen

 • Legeerklæring, kr. 1000

 

Legeforeningen

 • Helbredserklæring - Formular I, Kr 400

 

Kommunalt

 • Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede – TT-kort, Kr 300
 • Søknad om plass syke-/aldershjem, Kr 300
 • Legeerklæring for parkeringstillatelse - 300

 

Adopsjon

 • Attest i forbindelse med adopsjon, Kr 400

 

Militære attester

 • Akutt sykdom ved fremmøte til repitisjons- og HV-øvelser, Kr 300

 

Utenlandsreise

 • Legeerklæring for utenlandsreise ved bruk av sovemedisin/smertestillende, Kr 150

 

Utenrikstjeneste

 • Legeerklæring for utenrikstjenesten, Kr 680

 

Sjøfartsdirektoratet

 • Legeundersøkelse av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten på den norske Kontinentalsokkelen (Helsetilsynets blankett I-1149), Kr 2500