Senteret sitt bannerbilde

Priser


Priser for Avaldsnes Legesenter 

(Gjeldende fra 1. juli 2014)

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:     

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette.  

 

Legeerklæringer og attester

Førerkort

 

 Helseattester, Legeerklæringer

 

Idrett

 

Politihøgskolen

 

Legeforeningen

 

Kommunalt

 

Adopsjon

 

Militære attester

 

Utenlandsreise

 

Utenrikstjeneste

 

Sjøfartsdirektoratet