Rutiner


Vil du bytte fastlege?

Du kan benytte tjenesten Min Fastlege på internett. Der kan du bytte fastlege direkte (innlogging via MinID). Du kan også ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 og bytte direkte. Mer informasjon om fastlegeordningen.

Få oversikt over tilgjengelige fastleger i Karmøy. Vær klar over at legen ikke kan påvirke hvem som skal stå på egen liste. Barn under 16 år følger mor; dette gjelder også nyfødte. Det kan variere hvorvidt vi har ledige plasser på våre lister. Ta gjerne kontakt med oss for å høre om vi har ledig kapasitet. Du kan også bruke lenken ovenfor som gir deg en ajourført oversikt.

Timebestilling

Se Forside eller Bestill time i menyen på dette nettstedet for veiledning. Du kan selv bestille time og gjøre endringer på nett eller SMS. Pasienten har selv ansvar for å følge med på SMS svar/tildelt time. Ikke møtt timer blir fakturert på vanlig måte. Pasienten kan også avbestille timen via SMS med 24-timers frist.

Øyeblikkelig hjelp

Vi har øyeblikkelig hjelps-timer hver dag. Disse timene får du ved å ringe til legekontoret når vi åpner telefonen kl 08.30. Du kan også sende en SMS eller bestille time via internett. Du vil i de fleste tilfellene få time hos din fastlege men dersom pågangen er stor kan det være at du får tilbud om å treffe en annen lege. VED AKUTT SYKDOM er det viktig at du IKKEsender SMS men ringer ø-hjelp tlf. på legesenteret 52845373 eller 113.

Legetimen

Vi ser helst at du velger deg et hovedproblem som du tar opp i legetimen. Dette er for å få håndtert problemet på enordentlig måte. Dersom du har flere problemstillinger du ønsker å ta opp, anbefaler vi at du sier fra så tidlig som mulig ved konsultasjonen. Slik kan vi bli enige om hva som skal gjøres i dagens time og hva som eventuelt skal utsettes.

Legetimens varighet

En konsultasjon eller legetime varer normalt i 15-20 minutter. Dette inkluderer også etterarbeid som journalskrivin\henvisning, attester mm. Ønsker du mer tid, eller har flere problemstillinger, har du mulighet for å bestille ny time, det er ikke lang ventetid. 

Legens arbeidsdag

Ved ankomst henvender trenger du ikke å henvende deg i luken for å gi beskjed om at du er kommet. Unntaket er pasienter for diabeteskontroll og gravide som skal melde seg i luka for registrering av prøver og ev. laboratorieanalyserfør legetimen.Legen vil rope deg . Hvis du synes det blir lenge å vente kan du kontakte skrankepersonalet, som vil kunne svare på hvor mye forsinket legen evt. måtte være. Inne hos legen vil det etter samtale og undersøkelse bli avgjort om du trenger resepter, sykemelding, henvisninger osv., og det vil bli bestemt om du skal innom laboratoriet. I så fall vil du bli satt opp på laboratorietimelisten, og vente på venterommet til du blir oppropt. Dersom det blir nødvendig med kontrolltime vil dette bli avtalt nærmere. Betaling foregår i resepsjonen. I forbindelse med legebesøk skal det betales en egenandel (inntil du har fått frikort) samt noen ganger tilleggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner, attester osv. (som ikke dekkes av frikortet). Beløpetsstørrelse er i henhold til normaltariffen for fastleger (se gjeldende prisliste). Du kan betale kontant, eller med kort. Dersom vi må sende giro, tilkommer et gebyr på 55 kr, og ytterligere kr 62 dersombetalingen må purres. Dersom du har frikort ber vi deg vise i resepsjonen. Det kan være tilleggstakster som skal betales selv om du har frikort (forbruksmatriell, medisiner, attester m.m). Har du spørsmål angående en giro du har fått, ber videg ta kontakt med oss.

Oppfølging

Som pasient blir du fulgt opp av din fastlege. Dersom det blir påvist svar på undersøkelser og prøver som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil du bli kontaktet av din fastlege med brev, telefon eller via kontorpersonalet. Normale prøvesvar blir som hovedregel ikke besvart. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte oss om prøvesvar, med mindre legen din har gitt beskjed om noe annet. Dersom du har blitt undersøkt eller utredet for en problemstilling eller et symptom uten at det så langt er funnet noe galt, er det viktig at du som pasient kontakter fastlegen på nytt dersom symptomene vedvarer, forverres eller forandres. Dette gjelder selv om alle prøvesvar hittil har vært normale.

Forbedringspotensiale

Vårt mål er å gi helsetjenester av høy kvalitet og god service til deg som pasient. Om du opplever områder hvor vi ikke lykkes, ber vi deg gi oss tilbakemelding, slik at vi kan forbedre oss.

Ventetid - dessverre et nødvendig onde

Legekontoret har lav terskel for å ta imot pasienter som kan være alvorlig syke. Vi må ofte forholde oss til sykemennesker som dukker opp uanmeldt og som ikke kan vente på legehjelp. Dette medfører at arbeidsdagen vår ikkealltid kan avvikles som planlagt og at pasienter iblant må vente. Vi ber derfor om forståelse for at det iblant er ventetid ved legekontoret.