Dr. Shirzad Ghadami er vikar for Dr. Kristiansen inntil videre.