Svangerskap


Svangerskapskontroll

Informasjon om svangerskapsoppfølging ved Avaldsnes Legesenter:

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen inneholder et basisprogram for det normale svangerskap med 8 kontroller. Kommer det til situasjoner underveis, følges hver enkelt pasient ut fra det behov hun måtte ha. I utgangspunktet er det valgfritt hvor du vil gå til kontroller.

Vi foreslår følgende fordeling av kontrollene:  

 1. Uke 12    Lege, første svangerskapskontroll
 2. Uke 18-20  Ultralyd
 3. Uke 24-25  Lege eller jordmor
 4. Uke 28-29  Lege eller jordmor
 5. Uke 32-33  Lege eller jordmor
 6. Uke 36-37  Lege eller jordmor
 7. Uke 38-39  Lege eller jordmor
 8. Uke 40-41  Lege eller jordmor

Timer for svangerskapskontroll bestiller du på denne nettsiden, på SMS eller ved å ringe vårt sentralbord. Når du bestiller timer for svangerskapskontroll, ber vi deg oppgi hvilken svangerskapsuke du er i. Ta med urinprøve og meld deg i resepsjonen i god tid før timen.

Første svangerskapskontroll:

 • Her får du informasjon om svangerskapsoppfølgingen.
 • Gjennom samtale, undersøkelse, urin og blodprøver, kartlegger legen om du har behov for annen oppfølging i svangerskapet.
 • Legen henviser deg rutinemessig til ultralydundersøkelser.
 • Beregning av svangerskapstermin er basert på tidspunktet for din siste menstruasjon.
 • Undersøkelse av hjerte og lunger, måling av blodtrykk, høyde og vekt.
 • Gynekologisk undersøkelse kan bli aktuelt men er ikke obligatorisk.
 • Rutineprøver er hemoglobin og blodtypebestemmelse.
 • Alle gravide tilbys HIV-test.
 • Andre prøver kan også være relevante, og om det er nødvendig så avtales dette med legen.
 • Utfylling av "Helsekort for gravide". Dette skal du ha med deg til alle svangerskapskontroller og ved fødselen.
 • Urinprøve. Ta med deg morgenurinprøve. Et prøveglass av midtstrålen, ca 10-15 ml.   

Rutinekontroller:

 • Urinprøve; Ta med morgenurinprøve, midtstråle. Merk glasset med navn og fødselsdato.
 • Lever uringlasset i resepsjonen før timen.
 • Før timen skal du inn på laboratoriet for måling av vekt og eventuelt hemoglobin.
 • Ved legetimen måles blodtrykk, symfyse-fundusmål (hvor mye magen vokser), det gjøres måling av fosterlyd (hjerteslag til fosteret), og i siste del av svangerskapet undersøkes også leiet til fosteret.
 • Hos noen gravide gjøres glukosebelastning med tanke på svangerskapsdiabetes dersom du er i risikogruppen for dette (uke 28).  

Mer nyttig informasjon for deg som er gravid finner du bl.a. på Helsedirektoratetssider.