Tjenester


Her nevner vi noen av våre vanligste medisinske tjenester:

Konsultasjoner

  • Legetimer til undersøkelser, utredning og behandling
  • Legetimer som grunnlag for legeattester og sertifikater
  • Gynekologiske undersøkelser med kreftprøver
  • Svangerskapskontroll
  • Henvisninger til videre undersøkelser og spesialister ved behov

 

FORSINKELSE ?

VI JOBBER SÅ FORT VI KAN 

Legene må ta individuelle hensyn hvis det er mistanke om alvorlig eller akutt sykdom.
Dette kan dessverre medføre ventetid.

Vi ber om forståelse for dette.

 

Laboratorietjenester

  • Vi har eget laboratorium og utfører en rekke undersøkelser som du får svar på mens du venter.
  • Prøver som må analyseres utenfor vårt senter blir som regel sendt til Fürst-laboratorium, men vi har ellers samarbeide med en rekke laboratorier både private og på sykehus.
  • Vi får stort sett elektroniske svar fra alle laboratorier og røntgeninstitutter. Dette gir kort svartid for deg som bruker.

 

Småkirurgi

  • Fjerning av føflekker, Skifting av sår, Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede, fjerning av "skin-tags" mm.